tel.  +48 795 665 915  |  mail: maximusport6@gmail.com

Millenium leasing
Image Alt

Regulamin

§1 WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym maximusport.pl prowadzonym przez Maximus sp. z o.o. z siedzibą Osiedle Młodych 16, Niedźwiedź.

Kontakt ze sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu 667-899-706 lub korzystając z poczty elektronicznej maximusport6@gmail.

§2 ZASADY OGÓLNE

1. Produkty zamawia się za pośrednictwem sieci internetowej korzystając ze sklepu maximusport.pl

2. Warunkiem koniecznym przy składaniu zamówienia jest zapoznanie się z regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

3. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem internetu, dla klientów krajowych.

4. Dostawę towaru sprzedawca realizuje za pośrednictwem własnego transportu lub korzysta z usług firmy kurierskiej.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. W sklepie internetowym maximusport.pl można złożyć zamówienie korzystając z przeglądarki internetowej na komputerach lub urządzeniach mobilnych.

2. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Klient zobowiązany jest podać poprawne dane osobowe oraz adresowe, które wykorzystywane będą do zrealizowania zamówienia oraz do dostarczenia zamówionych produktów.

4. Wszystkie ceny produktów, które są podane w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT 23%. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

5. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w momencie składania zamówienia przez klienta.

6. Klient może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która zostanie załączona do wysyłanej przesyłki. W przypadku braku informacji nt. faktury VAT do paczki zostanie załączony paragon fiskalny.

7. W trakcie składania zamówienia klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie sklepu internetowego, w celu ich przetwarzania w trakcie realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawiania oraz zażądania ich usunięcia.

8. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem klient zostanie poinformowany o sytuacji i podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia, tzn. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia.

9. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma wiadomość e-mail ze sklepu z potwierdzeniem swojego zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z datą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedającego lub momentem wyboru opcji „za pobraniem”.

§4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI ZAMÓWIENIA

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia lub podany mailowo. Sklep niezwłocznie poinformuje klienta w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, który uniemożliwia dalszą realizację.

2. Sprzedawca dostarcza towar własnym transportem lub za pomocą firm kurierskich.

3. Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie na stronach sklepu internetowego. Przy wyborze płatności przelewem należy doliczyć czas zaksięgowania środków pieniężnych na koncie sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Ze względu na indywidualne zamówienia sprzedawca może wydłużyć czas realizacji zamówienia o maksymalnie 14 dni, będzie to wcześniej uzgodnione z klientem.

5. Koszty wysyłki pokrywa klient chyba, że na karcie produktu widnieje napis „Darmowa dostawa”, wtedy to koszty wysyłki pokrywa sprzedawca.

§5 PŁATNOŚCI

1. Na każdy sprzedawany towar sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT, która będzie dołączona do przesyłki.

2. Płatność za zamówiony towar może odbywać się:
a) za przelewem na konto sprzedającego podane po wyborze tej opcji w trakcie składania zamówienia
b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay.pl
c) za pobraniem płatne kurierowi przy odbiorze towaru

§6 REKLAMACJE/GWARANCJA

1. Podstawą reklamacji produktu jest dokument sprzedaży – paragon fiskalny (zalecamy wykonanie ksero paragonu fiskalnego) lub faktura VAT.

2. Produkty wystawione w sklepie internetowym posiadają 24 miesięczną gwarancję producenta lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski.

3. Reklamacje należy składać na adres sprzedającego w formie pisemnej lub mailowej.

4. Składając reklamację należy dostarczyć do sprzedawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu wymienionym w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

5. Sprzedawca rozpatruje gwarancję w ciągu 21 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru do siedziby firmy sprzedawcy.

6. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny z umową zakupu, klient ma prawo do zażądania doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy bez wad. Klient jednak traci uprawnianie określone w tym punkcie jeżeli przed upływem 1 miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sprzedającego o tym fakcie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem na adres maximusport6@gmail.com.

7. Koszty wysyłki do sprzedawcy pokrywa kupujący.

8. Serwis gwarancyjny realizowany jest w siedzibie firmy pod adresem Ostrzeszów 63-500, ul. Powstańców Wlkp 31. Urządzenia odbierane są za pośrednictwem firm spedycyjnych. Klient zobowiązany jest do przygotowania i zabezpieczenia towaru do transportu.

§7 USZKODZENIA TOWARU W TRANSPORCIE

1. Szkody powstałe w trakcie transportu rozpatrywane są przez podmiot dostarczający, a nie przez sprzedającego. Z wyłączeniem przypadków transportu własnego sklepu.

W przypadku widocznych uszkodzeń kupujący ma obowiązek spisania protokołu szkody przy osobie dostarczającej towar. W innym przypadku reklamacje te będą uwzględniane odpłatnie.

2. W trakcie odsyłania uszkodzonej przesyłki prosimy o prawidłowe zabezpieczenie towaru w celu uniknięcia dalszego uszkodzenia.

3. Kupujący w przypadku uszkodzonego towaru w transporcie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie sprzedającego pod numerem telefonu: 667-899-706 oraz wysłać stosowną informację drogą elektroniczną na adres sklepu maximusport6@gmail.com

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ze sklepem internetowym maximusport.pl, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki (na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

2. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dniu od daty zwrotu towaru, przelewem na wskazane przez konsumenta konto bankowe.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostanie odesłany z kompletną zawartością oraz dowodem zakupu (paragonem fiskalnym).

4. Koszty wysyłki do sprzedawcy pokrywa kupujący.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego maximusport.pl w trakcie realizowania procesu zamówienia towaru jest sprzedawca.

2. Dane osobowe klientów wykorzystywane są w celu realizacji procesu zamówienia, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za proces płatności oraz firmom kurierskim w celu realizacji dostarczenia towaru do klienta. Klienci mają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych przez edycję swojego profilu konta.

4. Korekty danych lub wniosek o usunięcie danych klienci mogą wysyłać na adres mailowy sklepu internetowego maximusport6@gmail.com.

5. Klient ma możliwość edycji swoich danych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji przez sklep internetowy sprzedającego.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).